Du hành ngược thời gian trên Du Thuyền Tượng

Khám phá đường chân trời thành phố Manhattan & di tích lịch sử
Du thuyền NY bến cảng trong một trong những tàu được thiết kế hiện đại của Statue Cruises. Mỗi tàu đều cung cấp một chuyến đi phà sẽ vận chuyển khách đến và đi từ Battery Park, Liberty Island, Đảo Ellis và Đảo Liberty / New Jersey.

Xem và chọn một trong các tàu bên dưới để phù hợp với khả năng của sự kiện hoặc nhóm tiếp theo của bạn.

 

MạchHành khách
Tiểu bang Vịnh M / V437 Hành khách
Tự do M/V430 hành khách
Công nương Tự do870 Hành khách
Đảo M/V Ellis800 hành khách
M/V Hoa hậu Tự do564 Hành khách
M/V Hoa hậu Gateway439 Hành khách
M/V Hoa hậu Tự do800 hành khách
M/V Hoa hậu New York800 hành khách
Tượng Nữ thần Tự do M/V V800 hành khách
M/V Hoa hậu New Jersey800 hành khách

 

Để biết thêm thông tin về Statue Cruises Vessels' tải xuống Bảng thông tin Statue Cruises PDF hoặc email [email protected]