Đối với nhiều người nhập cư đến đảo Ellis sẽ kéo dài từ một tuần đến vài tháng. Nếu có mối quan tâm với một hành khách liên quan đến pháp lý hoặc y tế, hành khách sẽ bị loại bỏ và giữ tại một trong những khu bệnh viện xây dựng nằm liền kề với lối vào tầng chính. Tùy thuộc vào tình huống, người đó sẽ bị giữ trên đảo trong một tuần hoặc một tháng hoặc bị trục xuất trở về đất nước ban đầu của họ. Bệnh viện trên đảo là một trong những bệnh viện y tế công cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Có hai mươi hai tòa nhà bệnh viện trải rộng trên hai hòn đảo. Do tình trạng của bệnh viện và quy thước nhân viên của nó đã sử dụng hơn 300 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác, bệnh viện nổi tiếng thu hút các quan sát viên y tế từ Hoa Kỳ châu Âu.