Sau nhiều giờ chờ đợi và kiểm tra y tế và pháp lý, nhiều người nhập cư thường bị choáng ngợp và lo lắng với những bước đầu tiên và hành trình trên đường phố Mỹ. Do nhiều hành khách đến từ các quốc gia khác nhau ở châu Âu, nhiều người trong số họ sẽ đổi tiền tệ của họ bao gồm, giấy, vàng hoặc bạc thành đô la Mỹ. Đối với những người muốn khám phá bên ngoài thành phố New York sẽ xác định vị trí các quầy bán vé tàu sẽ bán trung bình 25 vé mỗi phút. Thối tàu sẽ khác nhau khi gửi người nhập cư đến giữa phía tây hoặc phía tây như California.

Nhiều người nhập cư đến Mỹ là người nghèo hoặc đến từ sự giàu có đi kèm với một thương mại hoặc kỹ năng cho phép họ kiếm tiền và cung cấp cho gia đình của họ. Công nhân đường sắt, thợ may, đầu bếp, thợ nề, y tá hoặc giáo viên chỉ là một số nghề nghiệp để đặt tên cho một số.