Các gói điểm tham quan hàng đầu của New York với trải nghiệm du thuyền trên bức tượng

Trải nghiệm du thuyền trên bức tượng

Statue Cruises là nhà cung cấp chính thức duy nhất được ủy quyền về vé và tour du lịch của Đài tưởng niệm Quốc gia Tượng Nữ thần Tự do và Đảo Ellis. Xin lưu ý rằng Những người bán hàng rong KHÔNG bán vé Tượng Nữ thần Tự do chính hãng. Tránh người bán hàng trên đường phố.

Trải nghiệm được xếp hạng hàng đầu

Khám phá những du thuyền phổ biến nhất diễn ra trong khu vực của bạn
/about-statue-cruises//accessibility//account//attraction//attraction/911-memorial-museum//attraction/new-york-citypass//attraction/big-bus-new-york//blog//careers//checkout//commuter-service//contact//coronavirus-covid-19//cruises//cruises/new-jersey-crown-reserve//cruises/new-jersey-hard-hat-reserve//cruises/new-jersey-pedestal-reserve//cruises/new-jersey-reserve//cruises/new-york-crown-reserve//cruises/new-york-hard-hat-reserve//cruises/new-york-pedestal-reserve//cruises/new-york-reserve//cruises/statue-of-liberty-harbor-tour//departure-schedule//ellis-island-history//ellis-island-history/arrival//ellis-island-history/american-dream//ellis-island-history/ellis-island//ellis-island-history/journey//ellis-island-history/life-island//ellis-island-history/procedures//experience-reviews//faq//faq/directions-faq//faq/ellis-island-faq//faq/general//faq/purchasing-crown-tickets//faq/purchasing-tickets//faq/security-process//faq/statue-liberty-faq//faq/vessels//groups-tour-operators//groups-tour-operators/community-groups//groups-tour-operators/school-groups//groups-tour-operators/tour-operators//plan-your-trip//plan-your-trip/accessibility//plan-your-trip/after-your-trip//plan-your-trip/directions//plan-your-trip/food-beverage//plan-your-trip/liberty-ellis-island//plan-your-trip/security-process//plan-your-trip/videos//plan-your-trip/weather-statue//press-media//press-media/press-coverage//press-media/press-images//press-media/press-releases//privacy-policy//refunds//respect-our-planet//search-result//social-lounge//social-media-policy//special-events//special-events/private-events//special-events/venues//special-events/vessels//statue-liberty-and-ellis-island-tickets//statue-liberty-history//statue-liberty-history/federal-ownership//statue-liberty-history/formation-island//statue-liberty-history/icon-america//statue-liberty-history/story-lady-liberty//support-park//support-park/battery-park//support-park/liberty-state-park//support-park/park-programs//terms-conditions//thank-you-0//thank-you-for-update//redeem//safecruise/